Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie

Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Oświatowych Powiatu Żywieckiego

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Pragniemy podziękować wszystkim Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki oraz nauczycielom za codzienny wysiłek w profesjonalne kształcenie młodzieży. Wykształcenie młodego pokolenia jest bowiem dobrem, które jest podstawowym obowiązkiem, ale i jednym z największych wyzwań. Dziękujemy także wszystkim pracownikom oświaty i obsługi za istotny wkład w sprawne funkcjonowanie oświaty powiatowej.

Uczniom zaś, gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł rozmaite sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych.

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Wszystkim uczniom i nauczycielom poczucia satysfakcji ze zrealizowanych zadań i obowiązków oraz słonecznych i udanych wakacji!

 Z wyrazami szacunku

Andrzej Kalata Starosta Żywiecki

Stanisław Kucharczyk Wicestarosta Żywiecki

Wiesław Sypta Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Widzyk Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania

 


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Zakończenie roku szkolnego 2019/2020