Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

WAKACJE 2019 – KAMPANIA INFORMACYJNA

 

 

 

 

Na terenie powiatu żywieckiego w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. prowadzona będzie  akcja „Bezpieczne Wakacje 2019”. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku letniego.

Podczas „Bezpieczne Wakacje 2019” pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

***

Jednocześnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu ostrzega o możliwych zagrożeniach podczas okresu wakacji. Szczegóły w załącznikach poniżej (PDF).

Informacja: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu

Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WAKACJE 2019 – KAMPANIA INFORMACYJNA