Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących najmłodszych na wypoczynek. W czasie kontroli funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów.

Przypominamy, jak zgłosić kontrolę autokaru na terenie Żywiecczyzny:

  • W żywieckiej komendzie policji zgłoszenia kontroli autokarów mogą odbywać się w formie osobistej, telefonicznej lub pisemnej. Zgłoszenia można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu Al. Piłsudskiego 52, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00 lub dzwoniąc pod numer telefonu 47 85 72 296. Ponadto nadmieniamy, że kontrole te przeprowadzane będą na terenie Żywca na parkingach stacji paliw lub też parkingach znajdujących się przy sklepach wielkopowierzchniowych. Jednocześnie prosimy, aby zgłoszeń tych dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem, co pozwoli na zapewnienie prawidłowego przebiegu kontroli.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Poniżej prezentujemy wykaz punktów kontroli autobusów. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.