Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

NOWE ZASADY NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH

 

W związku z licznymi pytaniami uczniów i rodziców Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązywać będą następujące zasady i terminy w naborze do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021:

Termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły średniej:

Od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia  2020 r.  do godz. 15.00  (w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: slaskie.edu.com.pl).

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu:

Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: NOWE ZASADY NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH