Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W RAJCZY PROSI O WSPARCIE FINANSOWE

 

Działająca na terenie Gminy Rajcza placówka to ośrodek w którym przebywają osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające intensywnej pielęgnacji. Zakład znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoich pacjentów oraz personelu, na jego terenie musi powstać odrębna droga komunikacyjna dla pacjentów wymagających ewakuacji z powodu potwierdzenia lub podejrzenia zakażeniem COVID-19. Przewidywany koszt inwestycji to około 16 000zł.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym mogą dokonywać wpłaty na podany numer rachunku bankowego z dopiskiem „wsparcie finansowe na wykonanie adaptacji izolatki”.

Nr rachunku bankowego: 30 8131 0005 0013 2756 2000 0010


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W RAJCZY PROSI O WSPARCIE FINANSOWE