Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

TRWA DODATKOWY NABÓR OFERT DO PROGRAMU SENIOR+ 2015-2020

 

Na realizację Programu w 2020 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 80 mln zł. Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2019 w ramach programu „Senior+”.

Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi:  16,5 mln zł.

Gdzie przesłać ofertę?

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 21 maja 2020 roku. Tak złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować.

 Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. 

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: TRWA DODATKOWY NABÓR OFERT DO PROGRAMU SENIOR+ 2015-2020