Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców Żywiecczyzny o ograniczenie wizyt jednostkach policji do niezbędnego minimum. Część spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefoniczną. Poniżej zamieszczamy przydatne dane kontaktowe oraz linki.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Pamiętajmy jednak, że część spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji do niezbędnego minimum. Informacje dotyczące uzyskania zaświadczeń ze zdarzeń drogowych, posiadanych punktów karnych czy związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu (nie dotyczy zdarzeń pilnych) można przekazać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Poniżej zamieszczamy przydatne dane kontaktowe oraz linki: