Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

DODATKOWE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW POWIATOWYCH

 

 

 

Zarząd Powiatu Żywieckiego zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania Projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego” realizowanego w ramach Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji 5 obiektów będących własnością Powiatu Żywieckiego:

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ul. Słowackiego 2
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu ul. Kopernika 77
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce ul. Dworcowa 17
  4. Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu ul. Mickiewicza 6
  5. Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13

Niestety większość przetargów na wykonawców tych inwestycji zakończyła się znacznym wzrostem cen najkorzystniejszych (ofert najtańszych). Jak podkreślają firmy budowlane jest to efekt ogólnego wzrostu cen na materiały budowlane oraz kosztów pracy pracowników.

Łącznie wszystkie przetargi przekroczyły wartość przyznanych środków o ponad 5,5 mln złotych – z tego 4,1 mln złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a ponad 1,4 mln złotych to środki własne Powiatu.

W dniu 25 listopada br. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie Rady Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, która opiniuje wszystkie działania w subregionie południowym (obejmuje obszar: Miasto Bielsko Biała, powiat bielski, cieszyński i żywiecki) na którym zdecydowano
o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dotyczącego zwiększenia środków dla projektu realizowanego przez Powiat Żywiecki. Oznacza to, że już wkrótce zostaną rozstrzygnięte przetargi na bardzo ważne dla Powiatu przedsięwzięcia.

Wartość realizowanego projektu wynosi ok. 23 mln złotych z tego 18 mln złotych będzie dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Dziękujemy wszystkim Członkom Rady RIT za podjęcie tej trudnej i niezwykle ważnej decyzji.


1000 Znaków do wykorzystania


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: DODATKOWE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW POWIATOWYCH