Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE DOTYCZĄCEJ STRATEGII ELEKTROMOBILNOŚCI W POWIECIE ŻYWIECKIM

 

 

Powiat Żywiecki w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na opracowanie „Strategii Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”.

W ramach przedsięwzięcia Powiat Żywiecki planuje opracowanie dokumentu strategii dotyczącej rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Żywieckiego. W wyniku postepowania przetargowego została podpisana umowa na sporządzenie strategii elektromobilności z firmą TECHMASTER Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kabaty 3, 34-300 Żywiec. Strategia będzie przygotowana na lata 2020 – 2030.

W ramach strategii Powiat Żywiecki zakłada następujące działania:

 1. Budowa stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rowerów elektrycznych.
 2. Budowa stacji tankowania pojazdów zasilanych gazem CNG lub LNG.
 3. Wymianę taboru w MZK Żywiec na pojazdy bezemisyjne.
 4. Stopniowe wprowadzenie i wykorzystanie pojazdów o napędzie bezemisyjnym przez jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
 5. Wprowadzenie ulg dla planujących zakup lub posiadających pojazd o napędzie bezemisyjnym.
 6. Rozbudowę sieci ścieżek i dróg rowerowych.
 7. Wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportu zbiorowego w zakresie wymiany taboru na bezemisyjny.
 8. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)
 9. Rozbudowę systemów analizy ruchu pojazdów w oparciu o rozproszone systemy informatyczne.

Wdrażanie strategii przyczyni się do:

 1. Ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu.
 2. Zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Żywieckiego poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.
 3. Usprawnienie ruchu ulicznego.
 4. Zwiększenie komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

Z uwagi na innowacyjny oraz przyszłościowy charakter opracowywanej strategii, zachęcamy do wypełnienia ankiety mającej określić zapotrzebowanie w ramach elektromobilności na terenie całego Powiatu Żywieckiego. Ponadto ujęte w „Strategii Elektromobilności w Powiecie Żywieckim” założenia i cele, umożliwią w przyszłości ich realizacje oraz dadzą możliwość starania się o ich dofinansowanie.

Link do ankiety: https://elektromobilnosc-powiat-zywiecki.ankietaplus.pl/


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE DOTYCZĄCEJ STRATEGII ELEKTROMOBILNOŚCI W POWIECIE ŻYWIECKIM