Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA DK 69 W MILÓWCE

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2019 r. sygnatura sprawy I OSK 2536/17 zakończył się spór kompetencyjny dotyczący odcinka byłej drogi krajowej DK 69 w Gminie Milówka. Na skutek wyroku zarządcą przedmiotowej drogi od dnia 25 lipca 2019 r. został Zarząd Powiatu w Żywcu.

Odpowiedzialność za obecny stan techniczny drogi ponosi Wójt Gminy Milówka, który w latach 2010-2019 (z roczną przerwą w latach 2015-2016) pełnił funkcje zarządcy tej drogi.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA DK 69 W MILÓWCE