Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PRZYZNANO PROMESĘ NA REMONT DROGI POWIATOWEJ W LIPOWEJ

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji przyznało dla Starostwa Powiatowego w Żywcu dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie w wysokości 720.000 dotyczy realizacji zadania „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa – Buczkowice w km od 7+750 do km 9+100 w miejscowości Lipowa”.

Remont obejmie odcinek drogi powiatowej od Lipowej na wysokości cmentarza w kierunku przysiółka Podlas.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PRZYZNANO PROMESĘ NA REMONT DROGI POWIATOWEJ W LIPOWEJ