Dzielnicowi edukują seniorów z Żywiecczyzny o oszustwach
Seniorzy w powiecie uczą się, jak unikać oszustw
  1. Spotkania z dzielnicowymi w różnych miejscowościach powiatu.
  2. Warsztaty pierwszej pomocy prowadzone przez strażaków ochotników.
  3. Omówienie zasad bezpieczeństwa i sposobów unikania oszustw.
  4. Dyskusje i wymiana doświadczeń między seniorami a policjantami.

Dzielnicowi z naszego powiatu intensywnie pracują nad edukacją seniorów, aby uchronić ich przed oszustwami. W ramach kampanii społecznej #ZnamTeNumery, odbywają się liczne spotkania, podczas których starsi mieszkańcy uczą się, jak reagować na różnego rodzaju próby wyłudzeń.

Ostatnie tygodnie obfitowały w takie spotkania na terenie całego powiatu. Dzielnicowi z Łodygowic odwiedzili seniorów z Zarzecza, gdzie dodatkowo strażacy ochotnicy przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. To ważne, aby starsi mieszkańcy nie tylko umieli rozpoznać oszustwo, ale także potrafili pomóc sobie i innym w sytuacjach nagłych.

Mundurowi z Żywca spotkali się z seniorami w Klubie Seniora „Papiernik” oraz w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Spotkania te były okazją do omówienia tematów związanych z oszustwami, zwłaszcza tymi internetowymi, które stają się coraz bardziej powszechne. Policjanci podkreślali, że zasada „sprawdzaj, nie ufaj” jest kluczowa. Warto zawsze zweryfikować, kto do nas dzwoni, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania.

Nie zabrakło również wizyt w Gminnym Ośrodku Kultury w Ślemieniu, gdzie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gilowicach przeprowadził prelekcję na temat zabezpieczania swojego mienia. Seniorzy dowiedzieli się, jak chronić swoje domy i mieszkania przed włamaniami i kradzieżami. Policjanci podkreślali, że utrata mienia to nie tylko straty materialne, ale również utrata poczucia bezpieczeństwa.

Na zakończenie każdego spotkania był czas na dyskusję, podczas której seniorzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Tego rodzaju wymiana informacji jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć, jakie zagrożenia mogą czyhać na starszych mieszkańców naszego powiatu i jak skutecznie się przed nimi bronić.


Na podstawie: Policja Żywiec