Badania potwierdzają dobrą jakość wody na basenie w Żywcu
Wyniki najnowszych badań jakości wody na miejskim basenie przyniosły dobre wiadomości dla mieszkańców. Woda spełnia wymagania sanitarno-epidemiologiczne, jednak przeprowadzono dodatkowe prace naprawcze, aby zapewnić najwyższą jakość.
  1. Woda na basenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
  2. Przeprowadzono dodatkowe prace naprawcze.
  3. Użyto specjalistycznych środków do dezynfekcji.
  4. Filtry basenowe zostały dokładnie przepłukane.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że według badań przeprowadzonych 16 maja 2024 roku przez akredytowane laboratorium GBA Polska, jakość wody na basenie jest zgodna z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz.U. 2015 poz.2016).

Pomimo pozytywnych wyników badań, władze basenu postanowiły przeprowadzić dodatkowe prace naprawcze, aby jeszcze bardziej poprawić jakość wody. Wśród wykonanych działań było między innymi dodatkowe zastosowanie koagulantu oraz środka do dezynfekcji wody basenowej – GlonChem.

Zaangażowano również proces przechlorowania wody basenowej, co jest skutecznym sposobem na eliminację wszelkich zanieczyszczeń biologicznych. Świeża woda została dopuszczona do basenu, a filtry basenowe przeszły dodatkowe płukanie, aby zapewnić ich maksymalną wydajność.

Te działania mają na celu nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także zapewnienie użytkownikom basenu najwyższego poziomu komfortu i bezpieczeństwa. Regularne kontrole i prace naprawcze są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów w miejskich obiektach sportowych i rekreacyjnych.


Opierając się na: MOSiR Żywiec