UM Żywiec zachęca do wypełnienia ankiety mieszkańców, NGO i przedsiębiorców
Miasto Żywiec daje mieszkańcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz lokalnym przedsiębiorcom niepowtarzalną okazję, by mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłości swojego otoczenia. Projekt "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" zmierza do rewolucji w jakości życia i rozwoju usług publicznych. Wasze opinie mogą przyczynić się do stworzenia miejsca jeszcze lepszego do życia, pracy i wypoczynku.
  • Projekt "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" ma na celu poprawę jakości życia i rozwój usług publicznych.
  • Ankieta została przygotowana, aby zebrać opinie i sugestie mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
  • Udział w ankiecie daje możliwość wpłynięcia na przyszłość Żywca przez podzielenie się opiniami i pomysłami na ulepszenia.
  • Ankieta online dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych, a jej wypełnienie zajmuje jedynie 10-15 minut.
  • Odpowiedzi są całkowicie anonimowe i poufne.
  • Termin na udział w ankiecie to 29 lutego 2024 r.

Partycypacja w lokalnych inicjatywach to jak przyłożenie swojej cegiełki do budowy przyszłości miasta. Projekt "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" to właśnie taka inicjatywa, która poprzez technologiczne i społeczne innowacje ma za zadanie podnieść standard życia w Żywcu. To szansa, aby Twoje pomysły i potrzeby zostały usłyszane.

Udział w ankiecie jest prosty i szybki, a co najważniejsze – każda opinia jest cenna i może realnie wpłynąć na podejmowane decyzje. To, jakie zmiany zostaną wprowadzone, zależy także od Ciebie. Nie zmarnuj tej okazji, aby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

Jest to unikalna szansa, by wpłynąć na zmiany, które uczynią Żywiec jeszcze lepszym miejscem do życia. W projekcie chodzi o to, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie i podzielić się pomysłami, które mogą zainspirować do pozytywnych zmian. Przyszłość Żywca jest w naszych rękach, a udział w ankiecie to krok ku jej kształtowaniu.

W sprawie pytań dotyczących ankiety czy samego projektu "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja", organizatorzy zachęcają do kontaktu. Twoja opinia jest istotna, a zaangażowanie w lokalne inicjatywy buduje silniejszą społeczność i lepsze jutro dla nas wszystkich.

Zespół Projektowy "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" wyraża wdzięczność za każdą minutę poświęconą na udział w ankiecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu Żywiec może stać się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i innowacyjnym. Pamiętaj, że masz szansę wpłynąć na przyszłość tego miejsca.


Wg inf z: UM Żywiec