Podsumowanie roku 2023 przez policję w Żywcu: Bezpieczeństwo i wyzwania
W samym sercu Beskidów, w otoczeniu malowniczych gór, odbyło się spotkanie podsumowujące działania i efektywność pracy żywieckich policjantów w minionym roku. To wyjątkowa chwila, aby docenić tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Wydarzenie to było również okazją do zdefiniowania nowych celów i priorytetów na nadchodzący czas.
  1. Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu z udziałem kluczowych postaci.
  2. Wystąpienie Komendanta Krzysztofa Czai z podziękowaniami dla zespołu.
  3. Prezentacja osiągnięć żywieckich policjantów w 2023 roku.
  4. Wystąpienie młodszego inspektora Jerzego Bujoka, przedstawiające wyniki pracy pionu kryminalnego.
  5. Podkreślenie znaczenia współpracy międzyinstytucjonalnej przez burmistrza i zastępcę prokuratora rejonowego.

Rok 2023 przyniósł żywieckim stróżom prawa wiele wyzwań, ale i powodów do dumy. To właśnie podczas odprawy rocznej, którą poprowadził inspektor Krzysztof Czaja, można było usłyszeć o sukcesach, które osiągnęli policjanci, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Była to też okazja, aby wspólnie spojrzeć w przyszłość, wyznaczając cele na kolejne miesiące.

Nie zabrakło podziękowań. Komendant Czaja wyraził swoją wdzięczność wobec całego zespołu za ich poświęcenie i trud włożony w realizację powierzonych zadań. Ponadto, nie zapomniał również o wsparciu, jakiego udzieliły żywieckiej policji lokalne władze – to właśnie dzięki ich pomocy możliwe jest dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w regionie.

Światło dzienne ujrzały również konkretne osiągnięcia i rezultaty pracy żywieckich funkcjonariuszy. Młodszy inspektor Jerzy Bujok szczegółowo omówił wyniki działalności pionu kryminalnego, podkreślając tym samym efektywność działań podejmowanych przez policję w zwalczaniu przestępczości.

Wartościowa okazała się także wymiana opinii z zaproszonymi gośćmi. Burmistrz Miasta Żywca, Antoni Szlagor oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego, Radosław Malczyk, w swoich przemówieniach zwrócili uwagę na doskonałą współpracę między różnymi instytucjami, która stanowi fundament dla skutecznej ochrony mieszkańców Żywiecczyzny.

Zjednoczenie sił, wspólne cele i ciężka praca to klucze do sukcesu, które żywieccy policjanci wykorzystują na codzień. Spotkanie podsumowujące rok 2023 było nie tylko okazją do celebracji osiągnięć, ale również momentem, w którym można było zobaczyć ludzi pełnych pasji i zaangażowania w swoją służbę. Wszystko to dla bezpieczeństwa i dobra lokalnej społeczności.


KPP w Żywcu