ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT PN. „PROGRAM SIECIOWYCH PRODUKTÓW ŻYWIECCZYZNY NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA MARKI TURYSTYCZNEJ BESKIDY”

W związku z realizacją projektu pn. Programu Sieciowych Produktów Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pn. „Program Sieciowych Produktów Żywiecczyzny na obszarze oddziaływania marki turystycznej BESKIDY”. Celem konferencji jest prezentacja wypracowanego Programu oraz jego popularyzacja wśród mieszkańców i interesariuszy rynku turystycznego, a tym samym uruchomienie procesu wdrożeniowego Programu.

Realizacja Projektu oparta została na potencjale, dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Żywiecczyzny i wykonana metodą partycypacyjno-ekspercką z udziałem interesariuszy rynku turystycznego. Efekty Projektu zostaną wykorzystane do dalszych działań wspierających rozwój sieciowych produktów turystycznych na Żywiecczyźnie.

Konferencję zaplanowano 12 grudnia br. o godzinie 10:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej „ARKA” w Żywcu-Moszczanicy (ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec).


Powiat Żywiec: ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT PN. „PROGRAM SIECIOWYCH PRODUKTÓW ŻYWIECCZYZNY NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA MARKI TURYSTYCZNEJ BESKIDY”