PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO

15 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyły  Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030).

Celem konsultacji było zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii od mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Aglomeracji Beskidzkiej w zakresie opracowywanego dokumentu.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Powiat Żywiecki reprezentowali między innymi Starosta Adrian Midor, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk oraz Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński.

Paneliści odnieśli się do największych wyzwań i korzyści wynikających z kooperacji samorządów subregionu w okresie ostatnich 20 lat, a także możliwości zwiększenia poziomu integracji samorządów zrzeszonych w Aglomeracji Beskidzkiej.

Ważnym elementem panelu była również dyskusja na temat gotowości samorządów zrzeszonych w Aglomeracji Beskidzkiej do zintegrowania działań w zakresie planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego, a także współpracy w rozwoju transportu publicznego. Uczestnicy spotkania wskazali bardzo istotne kwestie z punktu widzenia samorządów, dotyczące całej społeczności Aglomeracji Beskidzkiej, w tym potrzebę wsparcia edukacji, polityki senioralnej, a także reagowanie na niekorzystne zmiany demograficzne na terenie powiatu żywieckiego. Spotkanie było również okazją do wskazania dodatkowych obszarów, wymagających wsparcia takich, jak problem wykluczenia komunikacyjnego, ubóstwo energetyczne, polityka mieszkaniowa oraz cyfryzacja.


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO - zdjęcie1
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO - zdjęcie2
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO - zdjęcie3

Powiat Żywiec: PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO