POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023

21 maja br. w Twardorzeczce odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka.

Uroczystości otwarła plenerowa msza św. w intencji strażaków, której przewodniczył ks. Dziekan Stanisław Kozieł. Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, następnie zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia i awanse za zasługi dla pożarnictwa. Złotym medalem odznaczono trzech druhów ochotników, srebrny medal otrzymało pięciu strażaków, a brązowy dwóch. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymało sześciu strażaków ochotników. Uroczystości zakończyła defilada przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wozów ratowniczo-gaśniczych.

W uroczystościach udział wzięli druhny i druhowie, członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, Parlamentarzyści, przedstawiciele Sejmiku Śląskiego, Burmistrz Miasta Żywca oraz Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego, a także przyjaciele Ochotniczego i Zawodowego Pożarnictwa z tereny Żywiecczyzny. Powiat Żywiecki reprezentowali między innymi: Starosta Andrzej Kalata, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Sypta i Wiceprzewodniczący Tadeusz Pal.

Tegoroczne uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP Leśna.


POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie1
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie2
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie3
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie4
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie5
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie6
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie7
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie8
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie9
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie10
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie11
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie12
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie13
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie14
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie15
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie16
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie17
POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023 - zdjęcie18

Powiat Żywiec: POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA 2023