POWIAT ŻYWIECKI ROZPOCZYNA BUDOWĘ RONDA PRZY UL. KOPERNIKA W ŻYWCU

Powiat Żywiecki przystępuje do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec- Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec- Trzebinia - Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec.

W dniu 24 stycznia br. odbyło się przekazanie placu budowy z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Miasta oraz firmy Eurovia – wykonawcy.

Inwestycja obejmuje między innymi przebudowę skrzyżowania, przebudowę urządzeń kolidujących, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln złotych, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023r.


POWIAT ŻYWIECKI ROZPOCZYNA BUDOWĘ RONDA PRZY UL. KOPERNIKA W ŻYWCU - zdjęcie1

Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI ROZPOCZYNA BUDOWĘ RONDA PRZY UL. KOPERNIKA W ŻYWCU