Dzielnicowy z żywieckiej komendy policji wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Żywcu oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. Celem tej inicjatywy było przekazanie informacji dotyczących tego, jakie formy przybiera przemoc, jakie niesie za sobą konsekwencje, a także jak pomóc osobom, które są dotknięte przemocą.

Dzielnicowy z żywieckiej komendy włączył się w działania zorganizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Żywcu oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. Policjant przeprowadził zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, w czasie których omówił takie zagadnienia jak przemoc w rodzinie, wyszczególnił rodzaje przemocy, przejawy demoralizacji nieletnich, a także przedstawił procedurę „Niebieskiej Karty”. Odbiorcami treści byli również obywatele Ukrainy, którym mundurowy przybliżył możliwości prawne rozwiązania problemów związanych z przemocą oraz poinformował ich o możliwości kontaktu z dzielnicowym. Następnie podczas prowadzonej dyskusji policjant odpowiadał na zadawane pytania, a także w bardzo praktyczny i ciekawy sposób dzielił się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie.