XXXVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXVII zdalna sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia Żywcu.
  4. Zakończenie.

Powiat Żywiec: XXXVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU