Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU: RUSZYŁY NABORY WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z AKTYWIZACJĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że z dniem 24 stycznia br. ruszają nabory na poszczególne formy aktywizacji zgodnie z harmonogramem poniżej:

  1. Prace interwencyjne: Od dnia 24.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych określonych w planie finansowym na 2022r. na realizację zadania
  2. Roboty publiczne: Od dnia 24.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych określonych w planie finansowym na 2022r. na realizację zadania
  3. Bon za zasiedlenie: Od dnia 24.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych określonych w planie finansowym na 2022r. na realizację zadania
  4. Bon zatrudnieniowy: Od dnia 24.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych określonych w planie finansowym na 2022r. na realizację zadania
  5. Szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe: Od dnia 24.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych określonych w planie finansowym na 2022r. na realizację zadania
  6. Staże: Od 01.02.2022r. do 03.02.2022r.
  7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS ): Od 07.02.2022r. do 08.02.2022r.
  8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej: Od 09.02.2022r. do 11.02.2022r.

UWAGA: Szczegóły oraz wymagane formularze znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu – KLIKNIJ TUTAJ


Powiat Żywiec: POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU: RUSZYŁY NABORY WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z AKTYWIZACJĄ