JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘTO BUDŻET POWIATU ŻYWIECKIEGO NA 2022 ROK!

Radni Rady Powiatu Żywieckiego w trakcie grudniowej sesji jednogłośnie przyjęli budżet na 2022 rok. Dochody budżetu Powiatu w ustalono na kwotę 195 mln 459 tys. złotych, a wydatki na kwotę  200 mln zł. W 2022 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 4 mln 541 tys. zł.

Zgodnie z przyjętym planem Powiat Żywiecki będzie realizował kolejne inwestycje  – przede wszystkim ze środków zewnętrznych, w większości oferowanych w ramach rządowego programu Polski Ład oraz programu przeciwdziałania pandemii COVID- 19.

Równocześnie trwają intensywne prace przygotowujące Powiat Żywiecki do pozyskiwania środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym między innymi na opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów powiatowych: siedziby pogotowia ratunkowego w Żywcu ul. Stefana Żeromskiego 7, Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu ul. Grunwaldzka 10 i Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce.

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych Zarząd Powiatu uznał jako priorytet na rok 2022 realizację umowy PPP w ramach której funkcjonuje Nowy Szpital Żywiec. „Mimo, że sytuacja finansowa Szpitala jest bardzo trudna to samorząd powiatowy podejmie wszelkie możliwe działania aby utrzymać świadczenie usług szpitala dla  mieszkańców Żywiecczyzny” – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

„Strategicznym działaniem jest także utrzymanie oświaty powiatowej – szkół średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Najważniejszymi wyzwaniami przed którymi stoi Powiat to budowa nowej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu oraz kompleksowa modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy” – mówi Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.


Powiat Żywiec: JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘTO BUDŻET POWIATU ŻYWIECKIEGO NA 2022 ROK!