Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Na ręce komendanta komisariatu policji w Jeleśni wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy pomogli mieszkańce powiatu w odnalezieniu psa. Cieszymy się, że cała sprawa zakończyła się szczęśliwie. Dbanie o bezpieczeństwo, ale też troska, życzliwość i chęć niesienia pomocy są nieodzownym elementem codziennie pełnionej przez policjantów służby. Docenienie tego trudu oraz podziękowania od mieszkańców są dla mundurowych największą nagrodą!

Treść podziękowań:

Szanowny Panie Komendancie, na Pana ręce pragnę złożyć serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania dla Pana oraz podległych Panu funkcjonariuszy z Komendy Policji w Jeleśni. Dziękuję za zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków oraz oddanie na rzecz praworządności i służbę dla obywateli.

Pomogli Państwo w poszukiwaniach mojego psa, który nie tylko jest zwierzęciem domowym, lecz jest członkiem mojej rodziny, a co najważniejsze najlepszym przyjacielem mojego rocznego syna. Dziękuję za Państwa zaangażowanie zarówno na służbie, jak i w godzinach prywatnych. Dziękuję, że nie potraktowali Państwo mojej sprawy jako drugorzędnej i nie odłożyli jej na bok.

Dzięki dużemu zaangażowaniu funkcjonariuszy i pomocy dobrych ludzi członek mojej rodziny wrócił do domu.

Przekazuję Panu i funkcjonariuszom wyrazy szacunku i wdzięczności.