Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

TERMOMODERNIZACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU ZOSTAŁA UKOŃCZONA!

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu jest trzecim oświatowym obiektem, po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, w którym przeprowadzono termomodernizację. Oprócz tego dokonano jej w budynkach Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i Starostwa Powiatowego. Gmachy zyskały nie tylko nowoczesny wygląd, ale wpisały się także  w  aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

Inwestycję przeprowadzono w ramach projektu „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” - największego na Żywiecczyźnie projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Wartość inwestycji w budynku żywieckiego liceum wyniosła ponad 8,4 mln złotych, a wkład Powiatu Żywieckiego wyniósł ponad 2,6 mln złotych. – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. W  ramach  prac  termomodernizacyjnych  w  LO wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem farb o właściwościach termoizolacyjnych, wymieniono stolarki okienną i drzwiową, wybudowano instalację fotowoltaiczną, zamontowano instalacje solarne na potrzeby przygotowania ciepłej wody, zmodernizowano system przygotowania c.w.u., węzeł i instalację c.o. oraz instalację oświetleniową na typ LED.

Starosta nie ukrywa, że od wielu lat jego marzeniem było poprawienie elewacji budynku LO. Teraz można z dumą patrzeć na ten gmach. Ale wcale nie zamierzamy osiadać na laurach, bo termomodernizacja dotyczyła tylko zewnętrznej części budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze sporo pracy jeśli chodzi o wnętrze budynku. Dlatego już staramy się pozyskiwać kolejne środki - dodaje Starosta.

Szkoła z tradycjami

I LO w Żywcu ma bogatą i interesującą historię. Starania o wydanie zezwolenia na uruchomienie szkoły  realnej  rozpoczęto  u  ówczesnych  władz  austriackich  już w 1893 roku. Zezwolenie uzyskano 24 sierpnia 1904 roku, ale z powodu trwającej budowy gmachu naukę we wrześniu rozpoczęto w prywatnym budynku w dzielnicy Rudza. W  kolejnym  roku  szkolnym wynajęto tzw. „Trojanówkę”. Było to całe piętro w domu Trojana na rogu ulic Kościuszki i Świętokrzyskiej,  a  lekcje  rysunków prowadzono w domu Rottera przy ul. Kościuszki. W roku szkolnym 1909/1910 szkoła realna przeniosła się do nowego gmachu przy ul. Zielonej (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2). W czasie letnich wakacji w 1911 roku placówkę przeniesiono do budynku przy ul. Słowackiego, gdzie mieści się do dziś. W szkole wśród młodzieży dość szybko powstał konspiracyjny ruch niepodległościowy „Zarzewie”, której inicjatorem był uczeń Mieczysław Rybarski. W początkowym okresie pierwszej wojny światowej budynek został zajęty na potrzeby szpitala wojskowego, a szkoła zawiesiła działalność. Zajęcia częściowowznowiono w 1915 roku w budynku dzisiejszego starostwa. W roku szkolnym 1921/1922 siedmioletnia Wyższa Szkoła Realna została przekształcona w 8-letnie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. W 1932 roku doszło do kolejnej zmiany nazwy na Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika. Wtedy  8-letnie  gimnazjum  ogólnokształcące  zmieniono na 6-letnią szkołę średnią ogólnokształcącą (4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum). W czasie drugiej wojny światowej budynek zajęli Niemcy dla policji, która nadzorowała m.in. wysiedlenia ludności Żywiecczyzny w ramach Aktion Saybusch, a także na potrzeby niemieckiego gimnazjum i szpitala wojskowego. Po wojnie zajęcia początkowo odbywały się w budynku szkoły pożydowskiej w Zabłociu (obecnie dzielnica Żywca), gdyż gmach gimnazjum wymagał remontu. Z ważnych wydarzeń w historii szkoły warto też odnotować fakt, że w 2007 roku na dachu LO powstało szkolne Obserwatorium Astronomiczne.

Jest się czym pochwalić

Obecnie  LO  przygotowuje uczniów  do  matury  z  przedmiotów obowiązkowych i wybranych. Szkoła oferuje naukę w takich klasach jak: matematyczna z nauczaniem dwujęzycznym, humanistyczna społeczno-medialna, uniwersytecka  humanistyczna,  uniwersytecka matematyczna i biologiczno-chemiczna.  Placówka  szczyci się sukcesami uczniów w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych  najwyższego  szczebla, które umożliwiają im zdobycie  indeksu  na  wyższą  uczelnię – mówi Wicestarosta Stanisław Kucharczyk. Na uwagę zasługuje bogata baza szkoły. To m.in. nowoczesne pracownie multimedialne i komputerowe, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i skomputeryzowana biblioteka z dużym księgozbiorem. Są tu też dwie sale gimnastyczne, sala fitness i aerobiku, siłownia, sala tenisa stołowego i boisko na zewnątrz. Na dachu budynku znajduje się wspomniane już Obserwatorium Astronomiczne.

Certyfikaty i patronaty

W prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy” w 2020 roku LO po raz kolejny wyróżniono Srebrną Tarczą, co oznacza, że znajduje się ono wśród 500 najlepszych liceów w Polsce – mówi dyrektor szkoły Jacek Biłko. Ponadto szkoła współpracuje z Uniwersytetem  Śląskim  w  Katowicach, Uniwersytetem  Jagiellońskim  w Krakowie,  Uniwersytetem  Pedagogicznym w Krakowie, Akademią Techniczo-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie i Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Warto dodać, że szkoła prowadzi klasy objęte patronatami Instytutu Matematyki UŚ w Katowicach, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i Szkoły Filmowej UŚ w Katowicach. Dzięki temu wykładowcy tych uczelni prowadzą w szkole cykliczne zajęcia – dodaje Wicestarosta.

DANE KONTAKTOWE:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec

Dyrektor: Jacek Biłko

tel/fax: 338612113 lub 334754644

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

web: www.lo-zywiec.pl

Koordynatorem projektu jest Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Żywcu.

logo FE RP ŚL EFRR


Budynek przed termomodernizacją
Budynek po termomodernizacji
Instalacja solarna i fotowoltaiczna
Nowa instalacja oświetleniowa
Modernizacja węzła cieplnego i instalacji solarnej
Nowa ceramika i armatura szkolnych łazienek
Nowa instalacja c.o.
Pełny widok od przodu budynku
Pełny widok od tyłu budynku

Powiat Żywiec: TERMOMODERNIZACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU ZOSTAŁA UKOŃCZONA!