Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

KOLEJNY ETAP DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „POD SKRZYDŁEM ANIOŁA”

Środowiskowy Dom Samopomocy „ Pod skrzydłem Anioła” w Radziechowach to placówka, której prowadzenie w 2021 roku Powiat Żywiecki zlecił Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ PER CORDA”.Na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w roku 2021 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz ze spektrum autyzmu przeznaczono dotację z budżetu Państwa w kwocie 515 235,00 zł.

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi w szczególności ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi oparcia społecznego w środowisku lokalnym pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła” w Radziechowach przeznaczony jest dla 20 uczestników ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Funkcjonuje już od 01 stycznia 2019r., i jest dziennym ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER CORDA” z siedzibą przy ul. Plebańskiej 1570. ŚDS czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-16.00. Uczestnikami są mieszkańcy powiatu żywieckiego, skierowani są do ŚDS przez PCPR w Żywcu.

W dniu 15 lipca 2021r. Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ PER CORDA” podsumowała półroczną działalność Placówki prowadzonej na zlecenie Powiatu Żywieckiego składając sprawozdanie z działalności oraz dziękując rodzicom i opiekunom uczestników ŚDS za wielki ogrom poruszających i ciepłych słów uznania i pomocy w działalności Placówki.

Od 19 lipca 2021. Uczestnicy ŚDS rozpoczęli przerwę wakacyjną, życzymy im udanego i bezpiecznego wypoczynku, a całej kadrze ŚDS dziękujemy za zaangażowanie i ogrom pracy jaki wkładają w opiekę nad uczestnikami ŚDS.


Powiat Żywiec: KOLEJNY ETAP DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „POD SKRZYDŁEM ANIOŁA”