Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

6 maja został ustanowiony przez Komisje Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zadanie dla nas wszystkich użytkowników dróg, bo wszyscy mamy na nie wpływ uczestnicząc w ruchu drogowym jako piesi oraz kierujący pojazdami.

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Europie prowadzone są akcje profilaktyczne.

Polska należy do krajów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi, które charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. W ostatnich latach na 100 wypadków drogowych przypadało u nas 8-9 ofiar śmiertelnych, Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia, Niemcy, Francja liczba ta wynosi ok. 2-4 ofiary na 100 wypadków.

Nie da się całkowicie wyeliminować zjawiska, jakim są wypadki drogowe, jednak należy dążyć do ich ograniczenia, przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych.

Należy jednak podkreślić, że od kilku lat notuje się w Polsce tendencje spadkową liczby wypadków i ich ofiar.

Piesi to grupa szczególnie narażona na wypadki.Około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki odnotowuje się zazwyczaj w miesiącach jesienno – zimowych. Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.

Policjanci przez cały rok prowadzą szereg działań i akcji podnoszących świadomości uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy bezpieczeństwo na drodze, to nasza wspólna sprawa.

KGP