Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Policjanci z Żywca prowadzą postępowanie dotyczące nielegalnego wysypiska śmieci, które powstało w Żywcu w rejonie ul. Krakowskiej (od „Wilczego Jaru" w kierunku Tresnej). Osoby mające jakiekolwiek informacje na temat sprawców lub okoliczności powstania wysypiska proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żywcu pod numerem telefonu 47 85 722 55 lub z dzielnicowym asp. Pawłem Ścieszką pod numerem telefonu 723 655 671.

Jednym z priorytetów działań policji jest walka z procederem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci. Nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na taką działalność. Dlatego też mundurowi podejmują szereg działań mających na celu wyeliminowanie tego procederu.

Niestety w ostatnim czasie w Żywcu w rejonie ul. Krakowskiej (od „Wilczego Jaru" w kierunku Tresnej) cyklicznie wyrzucane są śmieci w postaci opon, części samochodowych czy innych odpadów. W sprawie tej prowadzone jest postępowanie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat sprawców lub okoliczności powstania nielegalnego wysypiska, o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żywcu pod numerem telefonu 47 85 722 55 lub z dzielnicowym asp. Pawłem Ścieszką pod numerem telefonu 723 655 671.

Jednocześnie przypominamy, że takie zachowanie stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub nagany:

  • art. 145 kw: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
  • art. 154§2 kw: Kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
  • leżące na ziemi opony oraz części samochodowe
  • lezące na ziemi opony i śmieci
  • leżące na ziemi opony i śmieci
  • leżące na ziemi opony i śmieci
  • leżące na ziemi śmieci