Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

BADANIA DLA UCZNIÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH – REJESTRACJA TELEFONICZNA

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu przypomina o konieczności wykonania badań przez uczniów/kandydatów klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

W celu wykonania badań należy ustalić telefonicznie jego termin pod numerem 33 861 36 03

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) – CZYTELNIE podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
  • maseczkę ochronną i długopis.

Druki do pobrania i wypełnienia znajdują się na stronie https://www.szpital.zywiec.pl/ w zakładce medycyna pracy:

  1. ankieta epidemiologiczna
  2. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
  3. badanie podmiotowe
  4. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.

Badanie osoby do 16 roku życia:

  • wymagana obecność opiekuna i podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej;
  • wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun).

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy (prosimy o wypełnienie).


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: BADANIA DLA UCZNIÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH – REJESTRACJA TELEFONICZNA