Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZMARŁ ŚP. ANDRZEJ MARSZAŁEK – RADNY RADY POWIATU ŻYWIECKIEGO

 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci

śp. Andrzeja Marszałka

Radnego Rady Powiatu w Żywcu III kadencji

 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie oraz przyjaciołom

składają

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZMARŁ ŚP. ANDRZEJ MARSZAŁEK – RADNY RADY POWIATU ŻYWIECKIEGO