Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Policjanci nieustannie kontrolują przestrzeganie przepisów obowiązujących w związku ze stanem epidemii. Stróże prawa sprawdzają cel wyjścia lub wyjazdu z domu oraz to, czy piesi i kierowcy stosują się do nowych rygorów. Wobec osób lekceważących nowe prawo nie ma pobłażania i muszą się one liczyć z surowymi konsekwencjami.

Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Przez ten czas policjanci konsekwentnie kontrolują przestrzeganie przez mieszkańców nowego prawa. Stróże prawa pojawiają się w okolicach sklepów, parków oraz osiedli. Mundurowi z drogówki kontrolują cel wyjścia lub wyjazdu z domu oraz to, czy piesi i kierowcy stosują się do nowych obostrzeń. Skrupulatne egzekwowanie nowego prawa przez mundurowych ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Osoby naruszające prawo narażają nie tylko siebie, ale również innych i będą ponosiły konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań. Od początku zaostrzenia przepisów stróże prawa podjęli 71 interwencji związanych z naruszeniem nowych przepisów. Te potwierdzone, zakończyły się pouczeniami, mandatami lub też skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu.

  • radiowóz w tle park
  • radowóz policjanci tyłem w tle park
  • policjanci w tle park
  • fragment radiowozu w tle park
  • policjanci na ścieżce rowerowej
  • fragment radiowozu policjant tyłem w tle ścieżka rowerowa