INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU REJESTRACJI NABYCIA LUB ZBYCIA POJAZDU

 

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury wydłużony zostanie termin na rejestrację pojazdu lub zawiadomienie o jego zbyciu.

Dotychczas przepisy nakładały 30 dniowy termin na dokonanie tych czynności, a zgodnie z wprowadzanymi przepisami termin ten zostanie wydłużony do 180 dni.

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu minimalizowanie zagrożenia w urzędach rejestrujących pojazdy, związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU REJESTRACJI NABYCIA LUB ZBYCIA POJAZDU