Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  W 2020 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO POD NAZWĄ PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

W dniu 27 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwałę nr 348/19/VI w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia i Żywiec oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r.”

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać dotację dla:

  1. Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice oraz realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w kwocie 64 020,00 zł.
  2. Żywieckiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Żywcu na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia oraz Żywiec oraz realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w kwocie 128 040,00 zł.

1000 Znaków do wykorzystania


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  W 2020 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO POD NAZWĄ PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ