Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANKIETY NA STRONIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU

 

 

25 marca br. Rada Powiatu w Żywcu przyjęła stanowisko przeciwko budowie ciepłowni/spalarni w Żywcu. Radni Powiatu oficjalnie zaapelowali do Burmistrza Miasta Żywca o wycofanie się z planów budowy ciepłowni/spalarni w Żywcu. Zajęcie stanowiska poprzedziły spotkania w tut. urzędzie z przedstawicielami różnych grup społecznych.

Wobec braku reakcji na protesty w/w grup społecznych w dniu 16 sierpnia 2019 r. wystąpiono z pismem do Burmistrza Miasta Żywca reprezentującego Miasto Żywiec z większościowym udziałem w Spółce Beskid Żywiec o wycofanie przez spółkę wszystkich wniosków z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - dotyczących wydania decyzji środowiskowych na budowę spalarni w Żywcu i Gminie Radziechowy-Wieprz oraz zaniechania działań w przedmiotowej sprawie. Na w/w pismo nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.

W związku z powyższym w dniu 15 października br. na stronie tut. urzędu udostępniona została ankieta Stowarzyszenia „Żywiec Nasza Przyszłość” celem zebrania danych o wiedzy społeczeństwa na temat planowanej budowy ciepłowni/spalarni. Ankieta ta była anonimowa i zawierała konkretne pytania.

Z uwagi na doniesienia medialne o wycofaniu przez Spółkę Beskid Żywiec w/w wniosków – ankieta w dniu 18 października br. została zamknięta. Na dzień dzisiejszy oczekujemy potwierdzenia tej informacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA ANKIETY NA STRONIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU