Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Zapraszamy na XXI Jesienny Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2019” – Kampanię Ekologiczną w dniu 21 września 2019 r. z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Radziechowach

Regulamin XXI Jesiennego Zlotu Turystyczno-Ekologicznego „Czyste Góry 2019” – Kampanii Ekologicznej

I  CELE:

 • porządkowanie szlaków turystycznych;
 • promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”;
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”;
 • poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej.

II ORGANIZATOR: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.

III TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
21 września 2019 r. (sobota)
z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Radziechowach.

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
W Zlocie uczestniczy od 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową oraz szkołę ponadpodstawową w składzie 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu KARTY ZGŁOSZENIA wraz z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w terminie  do dnia 17 września 2019 r. (wtorku). Zgłoszenia faxem oraz mailem nie będą przyjmowane!

Adres:  Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Żywcu                  
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 lub ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 

V UCZESTNICY ZLOTU POWINNI:

 • posiadać dobry stan zdrowia;
 • mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki;
 • posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę;
 • przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia.

 

VI HARMONOGRAM IMPREZY:

WYMARSZ NA  SZLAKI TURYSTYCZNE: 8:00 (trasa 1-2) oraz 10:00 (trasa 3-4).     
Przy zgłoszeniu w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie, drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie.
PRZYJMOWANIE DRUŻYN: 12:30 – 13:30 w Szkole Podstawowej w Radziechowach.
KONKURSY: ok.13:30-14:30
PODSUMOWANIE: ok. 14:30
ZAKOŃCZENIE: ok.15:00-16:00

UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!

DOJAZD NA ZLOT WE WŁASNYM ZAKRESIE.

VII TRASY: 

 1. Przełęcz Salmopolska – szlak czerwony – Malinów – Jaskinia Malinowska – Malinowska Skała – szlak zielony – Skrzyczne (1257 m npm) – szlak niebieski – Ostre – Szkoła Podstawowa
  w Radziechowach. Czas przejścia: ok. 4,30 – 5,30 h. Trasa bardzo trudna! Prowadzona przez przewodnika beskidzkiego. Dla uczniów szkół podstawowych kl. 6-8 i szkół ponadpodstawowych. Wyjście na trasę 8:00.
 1. Przełęcz Salmopolska – szlak czerwony – Malinów – Jaskinia Malinowska – Malinowska Skała – szlak zielony – Hala Skałki - szlak żółty – Ostre – Szkoła Podstawowa w Radziechowach. Czas przejścia: ok. 4,30 – 5,00 h. Trasa bardzo trudna! Prowadzona przez przewodnika beskidzkiego. Dla uczniów szkół podstawowych kl. 6-8 i szkół ponadpodstawowych. Wyjście na trasę 8:00.
 1. Ostre – szlak zielony – Twardorzeczka – bez szlaku – Radziechowy – Matyska – Szkoła Podstawowa w Radziechowach. Czas przejścia: ok. 1,30 – 2,30 h. Trasa łatwa! Dla uczniów szkół podstawowych. Wyjście na trasę 10:00.
 1. Węgierska Górka (dworzec PKP – bez szlaku – Przybędza – Matyska – Szkoła Podstawowa
  w Radziechowach. Czas przejścia: ok. 1,30 – 2,30 h. Trasa łatwa! Dla uczniów szkół podstawowych. Wyjście na trasę 10:00.

 

VIII KONKURSY GŁÓWNE:

 • ekologiczno-krajoznawczy - pisemny (test 1 uczeń z grupy 10 osobowej)
 • wiedzy o ochronie środowiska (indywidualny)
 • konkurs na największą ilość zebranych śmieci /drużynowy/

Organizator imprezy wraz z firmą Żywiec Zdrój w jesiennej edycji Zlotu przewidzieli dodatkowe atrakcje oraz nagrody dla uczestników Zlotu.

IX POWRÓT ZE ZLOTU: Powrót ze Zlotu zapewnia organizator.

SŁONECZNEJ POGODY I DUŻO WRAŻEŃ ŻYCZY ORGANIZATOR!

*Wszelkie zmiany w/s Zlotu będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu

*Akceptując powyższy regulamin uczestnicy Zlotu wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie przez organizatora zdjęć oraz innych informacji do celów promocyjnych.


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Zapraszamy na XXI Jesienny Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2019” – Kampanię Ekologiczną w dniu 21 września 2019 r. z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Radziechowach