OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU W ROKU 2024 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY