105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Jednak oficjalne świętowanie polskiej niepodległości 11 listopada stało się możliwe dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy 15 lutego 1989 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada br. tradycyjnie uroczystości rozpoczęto pod żywieckim Starostwem, gdzie po odegraniu hymnu i  krótkim przemówieniu Starosty Żywieckiego Adriana Midora delegacje złożyły kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w żywieckiej konkatedrze odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny.

Główne uroczystości odbyły się na płycie żywieckiego rynku przy dźwiękach patriotycznej muzyki w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej. W ramach uroczystości odbyło się ślubowanie 58 kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego funkcjonujących w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy.

Powiat Żywiecki reprezentowali między innymi: Starosta Żywiecki Adrian Midor, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Aleksandra Legierska, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta, Radna Powiatu Marzena Pietraszewska oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

W tym dniu odbyło się także otwarcie wystawy „Żywieckie Seminarzystki” w budynku Muzeum Miejskiego w Żywcu przy ul. Zamkowej oraz odsłonięcie tablic edukacyjno-historycznych nawiązujących do historii Zgrupowania „BARTEK” i Oddziału żywieckiego NSZ na terenie skweru NSZ u zbiegu Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu. Uroczystości zakończył koncert patriotyczny „Nasze Dziedzictwo”, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

Serdecznie dziękujemy za udział w obchodach Święta Niepodległości wszystkim uczestnikom, a w szczególności młodzieży klas wojskowych i branżowych ZSAiO w Żywcu, pocztom sztandarowym szkół z Żywiecczyzny, reprezentacji Asysty Żywieckiej, Orkiestrze Dętej Miasta Żywca, Harcerzom, reprezentacji Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń narodowo-patriotycznych.


105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie1
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie2
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie3
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie4
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie5
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie6
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie7
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie8
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie9
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie10
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie11
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie12
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie13
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie14
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie15
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie16
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie17
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie18
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie19
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie20
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie21
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie22
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie23
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie24
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie25
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie26
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie27
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - zdjęcie28

Powiat Żywiec: 105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI