XLIX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 29 maja 2023r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie XLIX  sesji Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ratownictwo Medyczne w Żywcu.

  • wystąpienie Prezesa Zarządu Ratownictwa Medycznego w Żywcu sp. z o.o

4. Promocja Powiatu Żywieckiego.

  • wystąpienie Dyrektora Wydziału Turystyki Kultury Sportu i Promocji Powiatu
  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Promocji Powiatu, Kultury Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2023.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2023-2032.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12475 położonej w Żywcu.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gilowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujsoły z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świnna z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milówka z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łękawica z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleśnia z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żywiec z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

15. Zatwierdzenie protokołu z  XLVIII sesji Rady Powiatu.

16. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XLIX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU