PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r.

31 stycznia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Żywcu odbyła się odprawa roczna żywieckich policjantów. W trakcie spotkania podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie żywieckim za rok 2022 oraz określono plany i priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.

W spotkaniu, które poprowadził szef żywieckich policjantów młodszy inspektor Krzysztof Czaja wzięli udział między innymi przedstawiciele służb mundurowych wojewódzkiej policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz samorządów: powiatowego, miejskiego i gminnego.

W trakcie spotkania Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk złożył w imieniu Zarządu Powiatu, na ręce odchodzących na emeryturę naczelników podziękowania za lata służby i współpracy z samorządem powiatowym. W tym roku policyjne szeregi opuszczają: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Wojciech Biernat oraz Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Piotr Matlakiewicz.


PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie1
PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie2
PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie3
PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie4
PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie5
PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r. - zdjęcie6

Powiat Żywiec: PODSUMOWANO STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2022r.