ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2023 R. W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2023 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferenci, którym przyznano środki finansowe na realizację zadań publicznych zobowiązani są do dostarczenia zaktualizowanego planu i harmonogramu działań, opisu zakładanych rezultatów i kalkulacji kosztów realizacji zadania dostosowanych do przyznanej kwoty w terminie do dnia 3 lutego 2023 r. pod rygorem odmowy zawarcia umowy.

Dział turystyki i krajoznawstwa:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Babiogórski z siedzibą w Żywcu na: Górskie szlaki piesze w Beskidzie Żywieckim i Śląskim, kwota przyznana: 5 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z siedzibą w Żywcu na: XVIII Wyprawę Marzeń Geografów – Szlakami Parków Narodowych – Polska 2023, kwota przyznana: 2 000 zł
 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka z siedzibą w Szczyrku na: Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Żywieckiego, kwota przyznana: 5 500 zł
 • Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Bielsku-Białej na: Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych i uprawiających sporty wodne, kwota przyznana: 5 000 zł
 • Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Targu na: Nowoczesne ratownictwo wodne na Jeziorze Żywieckim, kwota przyznana: 4 000 zł
 • Fundacja im. Kpt. Roberta Oszka z siedzibą w Mysłowicach na: „Bezpieczni na Żywieckim!” – II Przedsezonowe Ćwiczenia Służb Ratowniczych na Jeziorze Żywieckim!, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Zawsze Do Celu z siedzibą w Siennej na: Brenna czy Bierna, czyli zdobycie wiedzy przez zwiedzanie, kwota przyznana: 1 000 zł

 Dział kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Towarzystwo Wspierania Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gilowianka” z siedzibą w Gilowicach na: Prowadzenie zajęć artystycznych oraz propagowanie kultury i folkloru żywieckiego przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „GILOWIANKA”, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” z siedzibą w Świnnej na: XXX Finał Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, kwota przyznana: 3 500 zł
 • Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko” z siedzibą w Żywcu na: Organizację warsztatów wokalno-tanecznych dla dzieci i młodzieży z zespołu PILSKO, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 „Działamy z Pasją” w Żywcu Oczkowie z siedzibą w Żywcu na: Połączeni folklorem, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Żywiecka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Żywcu na: III. Akcję EDUkacja – regionalne inspiracje, kwota przyznana: 2 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu z siedzibą w Żywcu na: Warsztaty edukacyjno – artystyczne pt. „Poznajmy kulturę naszych przodków”, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ROMANKA” w Sopotni Małej z siedzibą w Sopotni Małej na: Warsztaty kultywowania folkloru górali żywieckich w Zespole Regionalnym „ROMANKA” z Sopotni Małej, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Stowarzyszenie „Dajemy Radość” z siedzibą w Żywcu na: Dlaczego warto wracać do korzeni?, kwota przyznana: 2 000 zł
 • Fundacja Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej na: Bajeczna Żywiecczyzna, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Asysta Żywiecka z siedzibą w Żywcu na: Historia Asysty Żywieckiej – ludzie, miejsca, wydarzenia, kwota przyznana: 2 300 zł
 • Stowarzyszenie „Chce się żyć” Na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu z siedzibą w Żywcu na: „Na ludowo kolorowo” – warsztaty z zakresu edukacji regionalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, kwota przyznana: 3 500 zł
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” z siedzibą w Wieprzu na: Prowadzenie zajęć muzycznych oraz propagowanie folkloru muzycznego Żywiecczyzny przez Zespół Regionalny „Grojcowianie” z Wieprza, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Towarzystwo Naukowe Żywieckie z siedzibą w Żywcu na: W setną rocznicę urodzin Marii Krystyny Habsburg, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Fundacja Temida Arts and Business z siedzibą w Bielsku-Białej na: Organizację i promocję IV Beskidzkiego Festiwalu Klasyki – koncertu kameralnego w Żywcu, kwota przyznana: 3 500 zł
 • Stowarzyszenie „Harmonia Aetheria” z siedzibą w Żywcu na: „Improwizację – muzykę tu i teraz”, kwota wnioskowana: 5 700 zł, kwota przyznana: 3 200 zł

 Dział wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • Uczniowski Klub Strzelecki „Żywiec-Moszczanica” z siedzibą w Żywcu na: Sportowe strzelectwo pneumatyczne i kulowe – szkolenie młodzieży i udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, kwota przyznana: 2 200 zł
 • Jeździecki Klub Sportowy „Kasztanka” z siedzibą w Żywcu na: V Powiatowy Turniej Jeździecki dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 2 100 zł
 • Klub „Arawashi” z siedzibą w Rajczy na: Powiat Karate, kwota przyznana: 1 500 zł
 • Klub Triathlonowy „Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 2 100 zł
 • Shotokan Karate Klub WASHI-DO z siedzibą w Żywcu na: Karate sposobem na życie, kwota przyznana: 1 500 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” z siedzibą w Zarzeczu na: Szkolenie w zakresie żeglarstwa regatowego, kwota przyznana: 2 100 zł
 • Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kwota przyznana: 3 500 zł
 • Międzygminny Klub Sportowy Beskidy z siedzibą w Ostrem na: Żywiecką Ligę Siatkówki, kwota przyznana: 2 100 zł
 • Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Meble Anders” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 4 300 zł
 • Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w biathlonie, kwota przyznana: 5 000 zł
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Żywcu na: Organizację sportu szkolnego dzieci i młodzieży powiatu żywieckiego na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim zgodnie z Informatorem Programu Śląskiego Związku Sportowego wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty, kwota przyznana: 40 000 zł
 • Klub Sportowo-Rekreacyjny „Dragon” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – Ju-jitsu i karate, kwota przyznana: 1 700 zł
 • Towarzystwo Sportowe „MITECH” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kwota przyznana: 1 800 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Junior” z siedzibą w Kamesznicy na: Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Żywieckim, kwota przyznana: 2 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Łucznik-Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 5 200 zł
 • Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu na: Organizację zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 1 300 zł
 • Żywiecki Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Węgierskiej Górce na: „Sprawne dzieci” - Szkolenie usprawniające funkcje motoryczno-techniczne, kwota przyznana: 1 500 zł
 • Klubo Sportowy „marbi-sport” z siedzibą w Żywcu na: Organizację sportowych zajęć pływackich, kwota przyznana: 2 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Bory” z siedzibą w Pietrzykowicach na: Organizację masowych imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, kwota przyznana: 1 300 zł
 • Klub Sportowy „Góral 1956 Żywiec” z siedzibą w Żywcu na: Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: piłka nożna, udział w zawodach sportowych, kwota przyznana: 1 300 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” z siedzibą w Żywcu-Oczkowie na: Moja pasja – biathlon, kwota przyznana: 2 500 zł
 • Towarzystwo Sportowe „Stal Śrubiarnia” z siedzibą w Żywcu na: Organizację zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z piłki siatkowej, kwota przyznana: 2 600 zł
 • Towarzystwo Sportowe „United” z siedzibą w Żywcu na: Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Żywieckiego, kwota przyznana: 1 300 zł
 • Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej z siedzibą w Rajczy na: Organizację zawodów w piłce siatkowej 50 Plus kobiet i mężczyzn z gmin powiatu żywieckiego i powiatów sąsiednich, kwota przyznana: 1 500 zł
 • Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” z siedzibą w Łodygowicach na: Organizację zajęć sportowców niepełnosprawnych, kwota przyznana: 4 700 zł
 • Fundacja Terra Spei z siedzibą w Lipowej na: Warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży z powiatu żywieckiego, kwota przyznana: 1 400 zł
 • Stowarzyszenie Bajeczne Beskidy z siedzibą w Czernichowie na: XXIV Międzynarodowy Bieg Górski Żar 2023 i I Bieg dla dzieci Żarek 2023, kwota przyznana: 1 500 zł

Załączniki:

 • druk zaktualizowanego harmonogramu rezultatów oraz kosztorysu.docx
 • oświadczenie o rachunku bankowym.docx

Powiat Żywiec: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2023 R. W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU