To hasło cyklu spotkań prowadzonych przez żywieckich policjantów z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem przewodnim prelekcji są zagrożenia w internecie. W czasie spotkań stróże prawa omawiają również sposoby, jak chronić się przed takimi zachowaniami oraz jakie konsekwencje prawne grożą osobą, które przejawiają cyberprzemoc.

Zdarza się, że młodzi ludzie korzystając z sieci, podejmują działania uznawane za cyberprzemoc. Często nie mają świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości zwykłego poradzenia sobie z taką sytuacją. Nawet jeśli pozornie jest ona błaha, to może doprowadzić do prawdziwej tragedii. W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy, zjawisko cyberprzemocy daje poczucie wysokiego poziom anonimowości sprawcy. Wykorzystuje on możliwości, jakie dają media elektroniczne. Z pozoru niewinny żart czy krytyka, może jednak skończyć się tragedią, a często nosić ślady łamania prawa.

Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. 

Wychodząc naprzeciw temu niebezpiecznemu zjawisku, mundurowi z Żywca regularnie prowadzą zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska cyberprzemocy. W ostatnich dniach spotkali się z uczniami ze szkoły podstawowej numer 9 w Żywcu oraz z zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych. Uczestnikami spotkań są również rodzice uczniów. Takie spotkanie odbyło się między innymi w zespole szkół budowlano-drzewnych. W trakcie prelekcji policjanci omawiają specyfikę tego procederu oraz formy jakie może przybierać. Przekazują również cenne informacje dotyczące tego, jak ustrzec się przed takimi zachowaniami, gdzie szukać pomocy, gdy już do nich dojdzie oraz jakie są konsekwencje prawne takich zachowań. 

Korzystając z okazji mundurowi podczas spotkań poruszają również problematykę zakazanych substancji. W czasie spotkań z rodzicami wykorzystują walizkę profilaktyczną, która zawiera reprodukcje narkotyków oraz przykłady, w jaki sposób młodzi ludzie mogą ukrywać zakazane substancje przed rodzicami. Dzięki temu rodzice mogą zobaczyć, jak wyglądają poszczególne narkotyki oraz w jaki sposób można je ukryć, a nie bazować jedynie na wiedzy teoretycznej.