DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,

Pracownicy Oświaty Powiatu Żywieckiego

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Żywieckiego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dziękujemy za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z młodzieżą oraz wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia.

Życząc wszystkim Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz zawsze dobrego zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku

 

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk


Powiat Żywiec: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022