PROFILAKTYKA JODOWA - BROSZURA INFORMACYJNA

Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu informuje, że zakończono działania logistyczne polegające na przekazaniu do wszystkich gmin w powiecie żywieckim preparatu jodku potasu.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - preparaty jodu zostaną wydane z posiadanych zasobów w wyznaczonych na terenach gmin punktach dystrybucji.

Poniżej załączono Broszurę Informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej.


Załączniki:

  • Broszura informacyjna.pdf

Powiat Żywiec: PROFILAKTYKA JODOWA - BROSZURA INFORMACYJNA