INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE, DWÓCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JELEŚNIA I ŻYWIEC ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W 2022r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwałę nr 1035/21/VI w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia i Żywiec oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać dotację dla:

  1. Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu z siedzibą w Żywcu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice oraz realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w kwocie 64020,00 zł.
  2. Żywieckiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Żywcu na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia oraz Żywiec oraz realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w kwocie 128040,00 zł.

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE, DWÓCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JELEŚNIA I ŻYWIEC ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W 202