WYGASZANIE FUNKCJONOWANIA PLATFORMY SEKAP

W związku z decyzją o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP podjętej uchwałą nr 2934/196/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., informujemy, że została podjęta decyzja o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP z upływem 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów. Do końca grudnia (tj. 31.12.2021 r.) będzie możliwość zalogowania się do skrzynki kontaktowej, odebrania oraz pobrania z niej pism.

Po 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP, a dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki.


Powiat Żywiec: WYGASZANIE FUNKCJONOWANIA PLATFORMY SEKAP