Policjanci z Węgierskiej Górki zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego. Mężczyzna mając już prowadzone postępowanie karne o znęcanie się nad bliskimi i orzeczone środki zapobiegawcze, ignorował je i nadal przejawiał agresję. Po kolejnej interwencji policjanci i prokurator złożyli wniosek o tymczasowy areszt, a sąd przychylił się do niego. Za popełnione przestępstwa 44-latek w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.

Policjanci z Węgierskiej Górki prowadzili postępowanie przeciwko 44-letniemu mieszkańcowi powiatu żywieckiego. Mężczyzna stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec do swoich bliskich. Wyzywał ich, groził, popychał i szarpał. W piątek został zatrzymany i usłyszał zarzut. Na wniosek śledczych prokurator objął go policyjnym dozorem, nakaz mu opuścić zajmowane z bliskimi mieszkanie oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Jednak mężczyzna, gdy tylko opuścił mury żywieckiej prokuratury i dotarł do domu ponownie wszczął awanturę. Po kolejnej interwencji policjanci i prokurator złożyli do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Na dzisiejszym posiedzeniu sąd przychylił się do wniosku i 44-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.

Aby skutecznie przeciwstawić się przemocy fizycznej i psychicznej, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą takich zachowań, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne również jest, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii.

Mundurowi zawsze reagują na wszelkie informacje mogące świadczyć o tym, że w danym domu czy mieszkaniu dochodzi do przemocy. Dzięki procedurze „Niebieskiej Karty” w działania te zaangażowanych jest wiele instytucji, po to aby, jak najlepiej pomóc pokrzywdzonym. W przypadku, gdy policjanci potwierdzą, że przemoc jest zjawiskiem powtarzającym się, prowadzone jest wówczas postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się. Jego sprawcy nie pozostają bezkarni i mogą trafić za kratki nawet na 5 lat. Prokurator, oprócz przedstawienia zarzutów, może orzec wobec nich odpowiednie środki karne.