77 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – TEST SYREN

Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu informuję, że w dniu 1 sierpnia  2021 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym o w/w godzinie, zostanie uruchomiony sygnał alarmowy  oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty na terenie całego powiatu.


Powiat Żywiec: 77 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – TEST SYREN