Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Policjanci z żywieckiej drogówki czuwali nad bezpieczeństwem uczestników korowodu zespołów biorących udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Barwny pochód ruszył spod żywieckiej konkatedry i ulicą Zamkową przeszedł Rynek. Trasę przejścia zabezpieczali policjanci z żywieckiej drogówki wspólnie ze strażnikami miejskimi. Dzięki mundurowym zespoły bezpiecznie dotarły na miejsce.

Wczoraj około 11.00 ulicami Żywca przeszedł muzyczny korowód zespołów uczestniczących w 58 Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Barwny pochód ruszył spod Konkatedry i ulicą Zamkową doszedł na żywiecki Rynek. Na ten czas z ruchu wyłączonych zostało kilka ulic. Policjanci z żywieckiej drogówki wspólnie ze strażnikami miejskimi czuwali nad tym, aby wszystkie zespoły bezpiecznie dotarły na żywiecki Rynek. Po przywitaniu na płycie Rynku zespołów z korowodu rozpoczęto dalszą część 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich.

  • na pierwszym planie stoi radiowóz w tlemiasto i ulice widoczny policjant w czasie zabezpieczenia na ulicy stoją zepooły
  • na pierwszym planie widoczny fragment radiowozu w tle widoczne miasto i idące ulicą zespoły
  • na pierwszym planie policjant stoi tyłem widoczny napis policja w tle ulicą idą zespoły widoczne miasto
  • widoczne zespoły idące ulicą
  • zespoły idące ulicą
  • zespoły idące ulicą