Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Dzisiaj w sali koncertowej szkoły muzycznej w Żywcu odbyły się Obchody Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż latach ubiegłych. Jednak, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, do awansowania policjantów na wyższe stopnie, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania wszystkim za ich służbę i zaangażowanie.

Obchody Święta Policji w Żywcu odbyły się w sali koncertowej szkoły muzycznej. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu oraz złożenia wiązanki pod Tablicą Pamięci przodownika Józefa Szczepanika, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną w dniu 1 września 1939 roku oraz pod Pomnikiem Pamięci Policjantów II RP, którzy oddali swe życie za wolność i wierność Polsce.

Następnie w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP w Żywcu odprawiona została Msza Święta. Po mszy, w sali koncertowej szkoły muzycznej odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i ofiarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie.

Po przemówieniu, policjantom i policjantkom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia przyznane przez władze samorządowe. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę.

W czasie uroczystości związkowcy policyjni uhonorowali działaczy i osoby wspierające działalność związkową wręczając im medale z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wyróżnienia wręczali Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPPw Żywcu Wiesław Kumorek. Po wręczeniu medali głos zabrał Przewodniczący Zarzadu Wojewódzkiego Michał Szczęśniak, który skierował w stronę policjantów słowa podziękowania za ciężką służbę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków w tak trudnych dla nas wszystkich czasach.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście w osobach Wicestarosty Żywieckiego oraz Burmistrza Miasta Żywca, którzy podziękowali policjantom za trud i ryzyko, jakie podejmują każdego dnia służby dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja, który podziękował policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. Podziękowania skierował także w stronę wszystkich osób i instytucji, które na co dzień wspierają policjantów w ich służbie.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości byli się m.in.: Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ Policjantów w osobach Michała Szczęśniaka oraz Wiesława Kumorka, Prokurator Rejonowy żywieckiej prokuratury Pani Małgorzata Tomczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu mł. bryg. Łukasz Węgliński, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej major Jarosław Olewiński, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żywcu Pan Jarosław Stopka, mł.insp. w stanie spoczynku Michał Łukasik, Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego oraz ich przedstawiciele, Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Władysław Pindel oraz Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Żywiec Pan Dariusz Lach, a także przedstawiciele instytucji i dyrektorzy szkół z którymi żywieccy policjanci na co dzień współpracują. Na uroczystości obecny był również Kapelan żywieckich policjantów Ksiądz Proboszcz Piotr Pokojnikow oraz Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Żywcu Ksiądz Grzegorz Gruszecki.

 • z lewej strony stoi poczet sztandarowy w tle widać księdza i ołtarz
 • w kościele w ławkach stoją komendanci z żywiecxkiej komendy za nimi zaproszeni goście
 • policjanci stoją tyłem w tle ołtarz
 • z lewej strony zdjęcia stoi poczet sztandarowy w tle ołtarz
 • złożenie medunku komendantowi powiatowemu
 • z lewej strony zdjecie stoi poczet sztandarowy w te sala
 • komendant powiatowy w czasie przemowy
 • komendant powiatowy w czasie przemowy
 • sala z policjantami i zaproszonymi gośćmi
 • zaproszeni gości i policjanci na sali
 • na pierwszym planie kwiaty w tle komendant powiatowy który przemawia
 • policjanci i zaproszeni goście stoją na sali
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań policjantom
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań policjantom
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowan
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań
 • Komendant powiatowy wręcza akty mianowań
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań
 • komendant powiatowy wręcza akty mianowań
 • wręczenie medali związkowych
 • wręczenie medali związkowych
 • przemówienie przedwoniczącego związków
 • przemówienie starosty żywieckiego
 • przemówienie burmistrza
 • wręczenie nagród policjantom przez starostę
 • wręczenie nagród policjantom przez burmistrza