Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwałę  nr 910/21/VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (wg Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty)”.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać dotację następującemu oferentowi:

  1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Żywcu w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (wg Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty)”.

Powiat Żywiec: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU